INTERNACIONALITZACIÓ

Independentment del sector o la grandària de cada empresa, el seu curt i mig termini ha de passar per replantejar i integrar a la seva estratègia la innovació i la internacionalització. El nostre objectiu és eixamplar la base d'empreses catalanes amb exportació regular.

Les nostres propostes en internacionalització:

Propostes:

  • Fomentar la col·laboració d'empreses via consorcis o grups d'exportació o qualsevol altra forma de col·laboració per induir el procés d'internacionalització de les pimes.
  • Potenciar les xarxes de promoció i relació entre empreses i professionals amb vocació internacional.
  • Establir mecanismes financers de suport a operacions d'exportació. Línies de finançament de circulant d'operacions d'exportació i avals d'execució per facilitar l'entrada de les empreses en els mercats internacionals.
  • Millorar la coordinació de les administracions central i autonòmica en les competències relacionades amb tràmits d'importació i exportació. Augmentar el traspàs a la Generalitat de les competències sobre les inspeccions duaneres i els controls d'inspecció fronterer.
  • Creació i manteniment d'un cens d'exportadors, per millorar la relació constant amb els empresaris internacionalitzats.
  • Dotar de major seguretat jurídica als models de negoci que es desenvolupin en un entorn digital apostant per una simplificació i harmonització normativa que no obstaculitzi la seva vocació internacional.

ASSESSORAMENT

ASSESSORAMENT

CLUBS