INNOVACIÓ

Volem aconseguir un contracte social per la innovació per desenvolupar un únic ecosistema que integri la recerca científica i el desenvolupament i la innovació industrial.

La nostra proposta en l'àmbit de la innovació:

Creació d'un ecosistema integrat d'innovació:

 • Estem promovent la creació d'un ecosistema integrat d'innovació, que englobi tots els agents (empresa amb prioritat de la indústria, centres tecnològics, i universitat), fixant un objectiu ambiciós, com que la despesa d'R+D+I en relació al PIB sigui del 2,5% al 3% l'any 2020. Com a propostes concretes, apuntaríem a:
  • Universitats, creiem que caldria incloure dins dels incentius variables que tenen els centres de recerca i les universitats, incentius relacionats amb projectes d'innovació lligats al món empresarial, especialment les pimes.
  • Centres de transferència del coneixement (Centres tecnològics clústers, OTRIS). Aparició d'instruments per facilitar a les pimes que utilitzen els centres de transferència del coneixement i que aquests últims s'adaptin a les seves necessitats.
  • Empresa, és important recordar el paper clau de la nostra indústria si volem millorar en innovació. A més pensem que hauria d'ajudar a altres sectors industrials formats principalment per pimes a acostar-se a la innovació com ara les indústries creatives.
 • Administració, dotar el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya dels recursos necessaris per dur a terme les polítiques esmentades.
 • La innovació ha de formar part de l'estratègia de les nostres empreses. Cal recordar que la innovació es pot, i s'ha de gestionar, i per aquesta raó les diferents organitzacions s'hauran de dotar de recursos i estructures que gestionin i mesurin els seus avanços i resultats en innovació. Hi ha moltes eines, metodologies i estàndards, per a això la formació és clau.
 • Canviar la visió de la locució "I + D + I", veient la innovació no com una conseqüència lògica de la R + D, sinó com un instrument a disposició de les empreses que volen innovar per competir i, per tant, els centres d'investigació han d'adaptar la seva proposta de valor per ajudar a aquest objectiu.
 • Demanar al sistema financer privat que fomenti la concessió de crèdits a les pimes que innovin. És a dir, que destinin part dels seus recursos al teixit industrial baixant els requeriments per a l'atorgament, amb un tipus d'interès més baix que l'habitual i aconseguint més riscos vinculats a la innovació.
 • Incrementar el teixit d'empreses innovadores. Els sectors industrials més innovadors són l'electrònica, les farmacèutiques, la química, l'alimentació, automoció i maquinària.
 • Millorar la dotació de recursos als instruments tractors de demanda i de millora de la cultura de la innovació de les empreses. Un d'aquests mecanismes de l'administració pública podria ser la compra pública innovadora. També es pot incentivar la compra innovadora del consumidor amb iniciatives més soft de comunicació.
 • Compartir entre empresa privada i administració pública, els riscos de l'empresa per innovar, crear palanques / ajudes: beneficis fiscals, millora del finançament o subvencions.
 • Potenciar la transformació digital de tots els sectors productius i el desenvolupament de les Smarts cities.
 • Finalment, invertir en formació. La formació i la sensibilització hauria de ser un Pacte d'Estat que fomentés la innovació des de secundària fins a la universitat. Cal formar els professionals no només en eines digitals, sinó també en mètodes de gestió de la innovació.

ASSESSORAMENT

CLUBS