INFRAESTRUCTURES

El nostre paper és el d’interlocutors del món empresarial en el territori que vetlla per la finalització d’unes infraestructures cabdals per al desenvolupament de l’activitat empresarial com la finalització de la B40 (Ronda Vallès) o el corredor ferroviari del Mediterrani...

Urbanisme

En l'àmbit de l'urbanisme estem per:

  • Adoptar una política integral de rehabilitació respectant els objectius d'eficiència energètica i la situació del nostre parc de edificis.

Infraestructures de transport

En l'àmbit de les infraestructures de transport, estem fent accions per:

  • Desenvolupar un sistema integrat de transports en un marc de complementarietat i coordinació de diferents administracions, i igualtat de tracte entre diferents operadors i modes de transport.
  • Promoure la col·laboració publicoprivada com a mecanisme complementari de la inversió pública per al desplegament d'infraestructures.
  • Completar la dotació viària i ferroviària del Corredor del Mediterrani, l'execució de l'autovia B-40, la posada en servei de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa i la construcció d'una plataforma ferroviària de doble via exclusiva per al transport de mercaderies des d'Algesires fins a la frontera francesa.
  • Desenvolupament d'un nou model de gestió aeroportuària que permeti la gestió individualitzada de l'aeroport de Barcelona.
  • Establir les bases per a una coordinació efectiva de la gestió i la promoció dels ports de Barcelona i Tarragona.
  • Garantir l'accessibilitat del territori amb una xarxa viària ben integrada, que contempli l'augment de la capacitat en els principals eixos de la xarxa bàsica (Eix del Llobregat, túnel d'Horta, desdoblament del túnel de Vallvidrera etc.).
  • Liberalització dels serveis postals i ferroviaris per garantir la competència.
  • Racionalització de les restriccions al trànsit, amb l'obertura de corredors lliures 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

CLUBS

Logo Banco Santander

Logo Wolters Kluwer

Logo Infolab