COMERÇ I CONSUM

En aquest àmbit les nostres accions van encaminades a donar resposta a la nova realitat del comerç de casa nostra, i contribuir a la seva evolució, defensa, competitivitat i professionalització.

Comerç i consum

Comerç i consum

  • Business Improvement Districts (BIDs): Promoure legislativament la implementació d'aquest model de gestió per dotar els centres urbans d'una organització público privada que completi i millori els serveis col·lectius (neteja, seguretat, promoció, atenció social, entre d'altres).
  • Ràpida aprovació de la legislació comercial pròpia amb la voluntat de defensar la capacitat competencial del sector.
  • Evitar el creixement de les grans superfícies comercials sense estudis de mercat reals que tinguin en compte les conseqüències de la seva instal·lació.
  • Mesures per evitar la desertització comercial i els seus efectes negatius, així com transparència i publicitat de les actuacions urbanístiques destinades a la transformació dels usos del sòl i en la generació de nou sòl comercial.
  • Mantenir l'impost sobre les grans superfícies comercials.
  • Eliminació de l'IBI en aquelles empreses que tinguin resultats negatius. Reducció del mateix a establiments comercials que tinguin obres de llarga durada.
  • Lluita constant contra la competència deslleial, el top manta, la venda a pèrdua.
  • Reclamació d'inspeccions generals als establiments que englobin els diferents àmbits: sanitat, comerç, seguretat industrial etc. Actualment, les inspeccions les fan persones diferents segons el seu àmbit d'actuació i amb freqüència entren en contradicció amb altres àmbits, generant confusió al empresari.
  • Promoure el turisme de negoci i cultural, per evitar el turisme no productiu pel país que entra en conflicte amb els ciutadans.

ASSESSORAMENT

CLUBS