Política de privacitat

Política de Privacitat de la Pàgina Web.
 
La visita a la Pàgina Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.
 
En compliment d'allò que s'ha establit en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal s'informa que en el cas que durant la navegació i ús d'aquesta pàgina web l'usuari faciliti dades de caràcter personal els mateixos seran tractats d'acord amb els requisits establerts en aquesta llei i la seva normativa de desplegament. L'usuari serà responsable únic de la veracitat de les dades introduïdes.
 
En el moment en què facilitin les seves dades, els usuaris seran degudament informats de les condicions del seu tractament, finalitat, usos i destinataris de la informació comunicada i passaran a formar part dels fitxers titularitat de la Cecot, degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
La Cecot ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.
 
Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web són els estrictament necessaris per atendre a la seva sol·licitud, els quals vostè ens comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de mode voluntari amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptim els serveis oferts.
 
Així mateix les dades facilitades podran ser utilitzats per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i podran ser cedides a altres socis de la Cecot i seran incorporades al directori empresarial del web de la Cecot per donar a coneixer a tots els socis (amb login i password) de la Cecot les empreses associades i els diferents sectors d'activitat, en qualsevol cas aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant la remissió d'una comunicació a l'efecte a l'adreça de correu electrònic cecotpd@cecot.org
 
L'accés a la Pàgina Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte.
 
Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a tal l'efecte.
 
En el cas que els usuaris de la Pàgina Web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació comercial que la Cecot pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la que es va sol·licitar el servei.
 
L'usuari té reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els quals podran ser exercitats gratuïtament mitjançant la remissió d'una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a l'adreça de correu electrònic: cecotpd@cecot.org o per escrit dirigit a Cecot, carrer Sant Pau, núm. 6, CP: 08221, Terrassa Barcelona.
 
Cessions de Dades
 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tot seguit es relacionen les societats relacionades amb la Cecot entre les quals es realitzen cessions de dades personals:
Fundació Privada Cecot Innovació
Fundació Privada Cecot Formació
 
Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent.
 
Els termes i condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.
 
Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa, Barcelona (Espanya).
 
© Cecot 2010 Espanya
Tots els drets reservats.