Jornada: Grups d'exportació a França

Informació

Des de fa anys, el país veí és el nostre principal soci comercial i ha esdevingut el primer destí en exportacions de les empreses catalanes, acullin quasi la cinquena part del total de les vendes a l’exterior.

França és la llar de les companyies mundials líders en indústries innovadores i és el tercer major receptor d’inversió estrangera directa.

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes, en els mercatrs internacionals i especialment a França, estem promocionant la creació de Grups d’exportació a França.

Més informació