Cecot Home

ACTE RECOMANAT: La musculatura del sistema empresarial català - 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya

El lema del Congrés impulsat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya 'Cap a un model eficient i equitatiu', resumeix els seus objectius: què hem de fer per ser més competitius en el món i per ser més equitatius a casa nostra. La voluntat del Col·legi d’Economistes de Catalunya és impulsar un debat en el conjunt de la societat catalana sobre com assolir aquests objectius.

Catalunya està sortint d’una profunda crisi econòmica confrontada amb dos grans reptes: la globalització, amb el desplaçament del centre de gravetat econòmic cap a Àsia; i l’impacte de la digitalització i de la intel·ligència artificial en la vida i en l’economia. 

En l’aspecte social, tota actuació està condicionada pel gran repte de disminuir la desigualtat, no tan sols perquè sigui just sinó també perquè el seu increment comporta menys oportunitats per al creixement econòmic, molt necessari precisament degut als impactes de la digitalització en el mercat de treball.

Des de la Cecot col·laborem activament en el Congrés mitjançant la participació activa en l'eix 3 'La musculatura del sistema empresarial català’ que tracta del sistema empresarial de Catalunya al voltant de tres grans blocs:

  • D'una banda s'aborda l'estructura sectorial i territorial.
  • D'altra banda s'analitza la dimensió i creixement de l'estructura empresarial analitzant l’evolució econòmico financera del sistema empresarial català, l’evolució de la dimensió de l’empresa industrial en els darrers 15 anys i la microempresa, així com també una anàlisi de les principals societat no financeres a Catalunya, fent èmfasi en la seva dimensió, capitalització i productivitat.
  • Finalment es tracten les polítiques, estratègies i models de gestió estudiant els reptes del desenvolupament sostenible a l’economia catalana, la política de clústers a Catalunya, el món de les cooperatives, la responsabilitat social i les implicacions de l’aplicació de la intel·ligència artificial i el big data a la gestió empresarial.

Accediu aquí al Web del 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya.